Noseći stubovi kuće mogu biti i veoma lepo dizajnirani što dokazuju naši radovi.
Postoji više predloga za izgled stubova koje možete da odaberete.